www.dr-maleki.ir

صفحه اصلی کتب نقش خنده و داشتن روحیه بالا

نقش خنده و داشتن روحیه بالا

عنوان کتاب:

چنان قوی باشید که هیچ عاملی آرامش فکری شما را بهم نریزد

نقش خنده و داشتن روحیه بالا

در تمام ابعاد زندگی به ویژه درمان بیماری های مختلف

بخشی از کتاب:

در جهان مدرن امروز ثابت شده که باید مشکل اضافه وزن و کم تحرکی را حل نمود. میدانیم هیچ دارویی برای لاغری وجود ندارد. انبوهی از دارو ها با قابلیت های کلان در بازارهای جهان به خصوص جهان سوم وجود دارند وشاید مردم عزیز ما فکر می نمایند که این داروهای گران و به خصوص از جهان اول مشکل چاقی آنها را می تواند حل نماید، در حالیکه اینطور نیست و فقط در سایه تحرک و رژیم غذایی صحیح است که می توان به نتایج دلخواه دست یافت.

تهیه کتاب:

برای تهیه کتاب با ما تماس بگیرید.