www.dr-maleki.ir

صفحه اصلی کتب برنامه مصور بدن سازی حرفه ای

برنامه مصور بدن سازی حرفه ای

عنوان کتاب:

برنامه مصور بدن سازی حرفه ای

موثر در سلامت عضلات، استخوان ها و مفاصل

بخشی از کتاب:

بدن سازی مدرن بالاترین مقام را در زندگی معمولی و ورزش حرفه ای دارد.

سالها پیش این مساله در جهان مطرح نبود، ولی امروزه بسیار اهمیت پیدا کرده است.

فردی که فقط ماهی دو مرتبه با کمی بیشتر به کوه می رود و بدنسازی نمی نماید چون بدن آماده ای ندارد، ضرب دیدگی پیدا می کند، یا افرادی که ورزش را فقط فوتبال یا بسکتبال یا والیبال می دانند و بدون آمادگی قبلی به انجام آن می پردازند حتما دچار آسیب می شوند.

امروزه با بدنسازی سوپر مدرن، تغذیه عالی و صحیح همراه با ورزش حرفه ای می توان در زندگی و ورزش بسیار موفق بود.

تهیه کتاب:

برای تهیه کتاب با ما تماس بگیرید.