www.dr-maleki.ir

صفحه اصلی کتب گردن و شانه درد علل و راه های پيشگيری درمان با تمرينات ورزشی و کششی

گردن و شانه درد علل و راه های پيشگيری درمان با تمرينات ورزشی و کششی

عنوان کتاب:

گردن و شانه درد
علل و راه های پيشگيری
درمان با تمرينات ورزشی و کششی

بخشی از کتاب:

مقدمه

مفصل گردن از مفاصل بسيار مهم است که آسيب ديدگی حاد و مزمن آن دارای مشکلات فراوانی است. گردن بسيار ضعيف است و نسبت به تنه و يا اندام تحتانی از حمايت کمتری برخوردار است و چون نخاع شوکی را از بالای بدن دارد در مواقع آسيب ديدگی، شکستگی و يا دررفتگی می تواند منجر به مرگ آنی شود، پس حفاظت از آن بسيار مهم می باشد. با بالا رفتن سن و شروع آرتروز، دردهای آن می تواند به همه جای اندام فوقانی سرايت کرده و تشخيص را با مشکلات فراوان مواجه سازد. از سردردهای عصبی و دردهای ناحيه فکی و دندانی تا گزگز، مور مور و خواب رفتگی انگشتان دستها تا فشار روی عضلات، ريشه های عصبی و اعصاب گردن که همگی می توانند منجر به دردهای شديد و بی خوابی گردند. اين موارد به خصوص در ضايعات مزمن گردنی مطرح است. ورزش علمی و حرفه ای بسيار می تواند کمک کننده باشد و از اعمال جراحی جلوگيری نمايد. اعمال جراحی در اين ناحيه، عوارض و مشکلات فراوان زودرس و يا ديررس را به دنبال دارد. ضعف عضلات گردن ناشی از عدم تمرينات ورزشی، طريقه ناصحيح خوابيدن و نشستن می باشد. اميدواريم اين مجموعه که با مشارکت همکار عزيزم سرکار خانم شادی جواهری نوشته شده است و به صورت مصور می باشد، بتواند به عزيزانی که با مشکلات گردن و شانه درد مواجه هستند کمک شايانی نمايد.
تهیه کتاب:
برای تهیه کتاب با ما تماس بگیرید.