www.dr-maleki.ir

صفحه اصلی کتب ليست کتاب های منتشر شده در کلينيک احياء و طب ورزشی دکتر جواد ملکی

ليست کتاب های منتشر شده در کلينيک احياء و طب ورزشی دکتر جواد ملکی

 1. تغذيه نوين در ورزشکاران.
 2. باور کنيد تا ببينيد (راه های دگرگونی خويشتن و تغيير نگرش های منفی/ مبارزه با استرس و استرس های شغلی).
 3. نقش خنده و داشتن روحيه ی بالا در درمان بيماری های مختلف.
 4. چه کنيم برای مبارزه با پيری؟
 5. بدنسازی حرفه ای مؤثر در تقويت عضلات و مفاصل
 6. ديابت چيست؟ دستورات غذايي برای مبتلايان به ديابت همراه با جدول ميزان قند موجود در مواد غذايي.
 7. جدول کالری کليه مواد غذايي همراه با نقش تغذيه در پيشگيری و درمان پرفشاری خون، کاهش کلسترول بالا، کاهش تری گليسريد و دستورات غـذايي خاص بـرای بيماران قلبی.
 8. نقش تکنولوژي مدرن و غير هجومی در درمان بيماران با گرفتگی عروق کورنر قلب.
 9. آمادگی قلب، عروق و ريه برای مردم عادی، ورزشکاران حرفه ای و بيماران با گرفتگی عروق کورنر قلب.
 10. آخـرين مکمـل های غذايی و نقش پروتـئين در رژيم هـای غذايـی سالمنـدان و در ورزشکاران حرفه ای
 11. زانو درد علل و راههای پيشگيری درمان با تمرينات ورزشی و کششی
 12. گردن و شانه درد علل و راههای پيشگيری درمان با تمرينات ورزشی و کششی
 13. تمرينات مصور تقويت کليه عضلات و مفاصل بدن
 14. راههای مقابله با دردهای مفصلی ( زانو درد، کمردرد، شانه و گردن درد )
برای تهیه کتاب ها با ما تماس بگیرید.